Piękna Brenna

Brenna to malownicza miejscowość w Beskidzie Śląskim, położona nad rzeką Brennicą. Wokół niewysokie góry porośnięte mieszanymi lasami z rozrzuconymi gdzieniegdzie domami. W centrum wsi , nad wstęgą rzeki, na tle zieleni drzew stoi biały kościółek. Po prostu pięknie… Nawet wtedy, gdy pada deszcz…

To właśnie do Brennej - Gmina Czernica zorganizowała wyjazd w ramach realizacji programu „WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH”. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne - zarówno indywidualne jak i grupowe (wg Weroniki Sherborne) poprowadziła Pani Oksana Fiedor—Wojciechowska, neurologopeda (www.stowarzyszenieglos.republika.pl). Ileż Pani Oksana ma energii! Po prostu promieniowała witalnością! Wszyscy uczestnicy pod jej kierunkiem - dzieci, młodzież z rodzicami/opiekunami - ćwiczyli o poranku na trawie mokrej od rosy, a popołudniami w świetlicy. Ileż było śmiechu przy „przesuwaniu kamieni ”albo „robieniu” czy „wieszaniu prania”!

Odbyły się także zajęcia plastyczne, kurs tańca, kurs chodzenia z kijkami (nordic walking), karaoke, wieczorki taneczne, projekcje filmów oraz ognisko- poprowadzone przez nieocenionego, pełnego wigoru animatora kultury - pana Szymona Plicha. Również on oprowadził nas po Leśnym Parku Niespodzianek w pobliskim Ustroniu. Niestety, tylko po jego części, gdyż aura nie pozwoliła na więcej. Jednak przeżyć było mnóstwo, bo przecież moknięcie w deszczu to też forma przygody! Zobaczyć tam można było z bliska, a nawet dotknąć, jelenie, podziwiać orła bielika (piękny, chociaż mokry jak kura). W miejscowym muzeum nie tylko schroniliśmy się przed deszczem, ale podzieliliśmy się wrażeniami z obcowania z przyrodą, tą żywą, i tą oglądaną w gablotach, na zdjęciach i ścianach. I tu - jako że nieubłaganie siekł deszcz - zarządzono odwrót.

Uczestnicy eskapady brali także udział w seansach w grocie solnej (inhalacje wpływają na wzmocnienie odporności układu oddechowego), pływali w basenie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „REGOR”, który nas gościł (www.regorin-poland.pl). W Brennej jest wiele szlaków, ścieżek doskonałych do chodzenia z kijkami. 19 IX 2010 odbędą się tu II Mistrzostwa Nordic Walking. W czasie naszego pobytu w Brennej odbywały się Dożynki Ekumeniczne. Było moc atrakcji takich jak: występy orkiestry, loteria fantowa, możliwość przejażdżki konnej. Uczestnicy naszego turnusu wylosowali w loterii m. in. parasole, leżaki, i …kiełbasę!

W przeddzień wyjazdu podopieczni wzięli udział w hipoterapii, a także w przejażdżce bryczką, powożoną przez górala po przepięknej okolicy Brennej.

Kilkudniowy pobyt w Brennej z pewnością przyczynił się do rozwoju naszych pociech. Dla dorosłych był on bezcenną możliwością integracji, wymiany doświadczeń i nawiązania bliższych kontaktów pomiędzy rodzicami dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy. Jako rodzice mamy nadzieję, że w przyszłości będą realizowane podobne projekty.

Wyprawa do Brennej dla dzieci i młodzieży była zrefundowana z środków Gminy Czernica, za co ogromnie dziękujemy! Szczególne podziewania kierujemy do Pana Aleksandra Ziobry, a także do Pań Koordynatorek. Moc podziękowań za wsparcie finansowe przekazujemy GOPS- owi w Czernicy oraz Społecznemu Komitetowi Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego i Łan.

 • brenna2
 • brenna3
 • brenna4
 • brenna5
 • brenna6
 • brenna7
 • brenna8
 • brenna9
 • brenna91
 • brenna92
 • brenna93
 • brenna94

Tekst i zdjęcia: Anna Maria Maniak, Małgorzata Podliska