Andrzej i Wojtek

Fot. PG

PRZYJAŹŃ - RADOŚĆ - ZDROWIE - Andrzej i Wojtek. Las Strachociński - wejście od Łan.