Świat się zmienia

Rok 2009 zaznacza się widocznymi inwestycjami i zmianami wyglądu naszego otoczenia.

W porozumieniu z zarządcą drogi wojewódzkiej, jaką jest ulica Wrocławska w Kamieńcu Wrocławskim, remontowany jest gruntowy chodnik, który otrzyma nawierzchnię z kostki cementowej. Prace trwają na odcinku od ulicy Działkowej w kierunku stacji paliw i mają objąć cały ten odcinek chodnika. Ponieważ przetarg na wykonanie robót został rozstrzygnięty w bardzo korzystnej kwocie, stąd prowadzone są starania, aby jeszcze w tym roku taki sam remont został przeprowadzony na odcinku od ulicy Podwale w kierunku pierwszego przystanku od strony Wrocławia.

 

Mamy nową drogę asfaltową. Mieszkańcy ulicy Leśnej zapewne odetchną teraz z ulgą jadąc po nowej bitumicznej nawierzchni. Brak kurzu oraz wstrząsów na wybojach, to bardzo pożądany stan i należy dołożyć wielu starań, aby nasze drogi jak najszybciej osiągnęły przynajmniej taki standard.

Następną zmianą, na którą wszyscy czekaliśmy, jest rozpoczęcie prac związanych z budową przeprawy na rzece Odrze, pomiędzy Łanami, a Kamieńcem Wrocławskim. Ważny to moment historycznie, gdyż taka inwestycja realizowana na naszych oczach i w tym miejscu zapewne nie powtórzy się przez kilka, a może nawet kilkanaście kolejnych pokoleń. Trochę też łza kręci się w oku, bo przecież kawałek naszego świata odchodzi właśnie do historii, a mam na myśli piękny krajobraz, którym nie raz napawałem oczy idąc wałem z Kamieńca do Łan. Most zapewne pięknie wkomponuje się w pejzaż, jednak dziewiczość tego miejsca pozostanie już tylko w naszej pamięci oraz nielicznych fotografiach. Z pewnością kompensatą będzie dla nas wszystkich dogodna komunikacja z Wrocławiem, która to w chwili obecnej coraz bardziej zaczyna nastręczać kłopotów.

Jest nadzieja, że w przyszłym roku będziemy mieli pierwsze w naszej gminie, i mamy nadzieję, że nie ostatnie, przejście z sygnalizacją świetlną. Światła, regulujące ruch pieszych i samochodów, projektowane są na przejściu dla pieszych, prowadzącym przez ulicę Wrocławską w Kamieńcu do szkoły. Jest podpisane porozumienie pomiędzy gminą, a zarządcą drogi i obecnie trwają prace projektowe. Zadanie finansowane będzie w całości z budżetu gminy i planowane jest na rok przyszły - 2010.

Za pozytywne zmiany jako mieszkańcy bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy dołożyli starań o realizację tych inwestycji. Są one długo oczekiwane i zapewne będą stanowiły o podniesieniu naszego poziomu życia.

  • dscn9941
  • dscn9943
  • dscn9944
  • dscn9946
  • dscn9948
  • dscn9949
  • dscn9951
  • dscn9952
  • dscn9953
  • dscn9956

Mieszkaniec